Helliggejstporten, Flensborg

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Bolig
Bygningsmateriale Murværk
Bygningsform Porthus
   
Opført 1530
Nybygget -
Nedrevet 1839
   
Bemærkninger Helliggejstporten var også en biport, men muret og tegldækket, og med en bolig til en vægter.

Man formoder, at den blev bygget omkring 1530, men et tidligere tidspunkt er også tænkeligt. I 1839 nedrives porten.

   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Flensborg.