Hestedamsport, Horsens

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Bom
   
Opført -
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger Hestedamsporten har vistnok altid ligget der, hvor den lå, da den blev revet ned, altså for enden af Hestedamsgade. Fabricius kan ikke anføre, hvornår den kom der, hvorimod der kan have været en slagbom på stedet i 1656, da der på det sted var en af indkørslerne til byen. En kongelig skrivelse tyder på, at de øvrige porte også kun var slagbomme, idet Frederik 3. skriver til lensmand Laurids Ulfeldt, at de skulle sørge for, at ”Slagbommene for Indkjørslerne til Byen, der var øde”, skulle repareres, og holdes lukkede på tiderne. Denne port blev vist ikke flyttet ud senere.
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Horsens.