Kattesundsport, Horsens

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale -
Bygningsform -
   
Opført -
Nybygget -
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Kattesundsporten blev måske flyttet. Det afhænger af, om byens østre grav tidligere har gået længere ind.
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Horsens.