Hindsholms Port, Kerteminde

Oprindeligt formål Konsumtionsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Portbue
   
Opført 1692
Nybygget 1755
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Hindsholms Port lå ved Langegades nordende.Når bebyggelsen udvidedes, måtte portene følge med, og derfor flyttede man Hindsholm Port flere gange i løbet af 1800-tallet. Både Hindsholm Port og Langebro port blev genopført i 1755 – ”begge meget smukt panelerede og malede og over portene på begge sider et malet skib med fulde sejl og kanoner”. Først i slutningen af 1700-årene begyndte man at bygge uden for Hindsholms Port – bebyggelsen kaldte man ”Friheden”.
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Kerteminde.