Landporten, Korsør

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Bindingsværk
Bygningsform Porthus
   
Opført 1700 ca.
Nybygget -
Nedrevet
   
Bemærkninger Porten mod land kaldtes Landporten. Der lå en bygning tværs over vejen og i den lå porten. Den stod endnu i 1824, men det er ikke optegnet, hvornår den blev revet ned.Landporten er bygget ca. 1700, måske før. Således optræder udtrykket ”porten” i en kilde 1699. Porten blev senest fornyet godt og vel 100 år senere, idet det fremgår af Wedels Indenlandske Reise 1803, at ”en prægtig ny gård straks ved porten opbygt, hvor den forrige afbrændte i fjor”( jvf la Cour, s. 133-34).

Spørgsmålet er dog, hvor mange porte der var i Korsør? Fra Frederik 5.’s rejse 1764 fortælles, at ”byens porte var især illuminerede, på begge sider lige op til gavlspidsen, og derimellem de høje herskabers navne”. Det tyder altså på, at der var mere end én port. La Cour skriver dog, at i 1830 havde Korsør stadig kun én byport - måske skal det forstås som indgangsport? (s. 319). Det kommer an på baggrunden for Strandporten (se denne).

   
Billeder
Miniature af billedet Kongens rejse gennem Korsør 1749Kongens rejse gennem Korsør 1749
Prospektet af Korsør fra 1749 viser byporten yderst til venstre i billedet.
Kilde: Grønvolds stik i Frederik den Femtes Rejse gennem Rigerne, 1749

Miniature af billedet Udsnit af Korsørprospektet 1749Udsnit af Korsørprospektet 1749
Grønvolds prospekt viser en byportbygning, der ser ud til at være en del af et hus - ligesom i Sorø. Der er tilsyneladende ingen bom foran porten. Der er en kvist i taget lige over portbuen.
Kilde: Grønvolds stik i Frederik den Femtes Rejse gennem Rigerne, 1749

Miniature af billedet Udsnit af prospekt i Resens Atlas 1677Udsnit af prospekt i Resens Atlas 1677
Her ses tydeligt en vippebom og en stakitlåge over indgangen til byen. Hvis dette billede er en sand fremstilling, betyder det, at Korsørs Landport er bygget som et porthus efter 1677 og inden 1749, hvor den er afbildet i Grønvolds prospekt.
Kilde: L.F. la Cour: Korsør. Bidrag til Egnens, Byens og Havnens historie, Korsør, 1926
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Korsør.