4. Bom, Maribo

Oprindeligt formål Konsumtionsport
Anden anvendelse -
Bygningsmateriale Træ
Bygningsform Bom
   
Opført 1672
Nybygget 1778
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger På et billede i Haugners bog s. 152 ses billeder af acciseboder i Søndergade, Nørregade og Vestergade. Det oplyses, at der var fire bomme i Maribo, men hvor den sidste stod, er der ikke fundet dokumentation for.
   
Billeder -
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Maribo.