Hjørrings byporte under enevælden

Byporte Østre Bom
Nørre Bom
Vestre Bom
   
Noter Byen var indhegnet med tolddiger, ligesom Holstebro. Konsumtionen var en byrde for Hjørring, idet bønderne kørte til stranden for at sælge deres varer uden at betale konsumtionsafgiften. Løkken blev derfor centrum for denne illegale handel.
   
Billeder -
   
Kilder P. Horn: Hjørring i fortid og nutid. Hjørring 1943

Se også: