Holstebros byporte under enevælden

Byporte Sydvest Bom 
Sønder Bom
Sydøst Bom
Øster Bom
Nordøst Bom
Nørre Bom
Vester Bom
   
Noter Det er tvivlsomt, om Holstebro nogensinde har været befæstet; dertil var byen for lille og ubetydelig. Derfor havde den næppe heller nogen byporte. Byen blev i stedet omgivet af et tolddige, som skulle forhindre indkørsel i byen uden om landevejene. I Holstebro var der derfor bomme som byens lukke.
   
Billeder -
   
Kilder Thorkild Ramskou m.fl.: Bro og by. En folkebog om Holstebro.. Holstebro 1974

Se også: