Mariagers byporte under enevælden

Byporte Fuglsangs Bom
Østergades Bom
Skibsbommen
Kirkebommen
Teglgades Bom
Vestergades Bom
   
Noter Byen var indhegnet, og alle adgange forsynet med bomme.
   
Billeder -
   
Kilder H. Dahlerup: Mariager Kloster og Bys Historie. København 1882

Se også: