Nibes byporte under enevælden

Byporte Sønderbom
Vokslevbom
Grystedbom
Nørrebom
Blindebom
   
Noter Nibe fik købstadsprivilegier i 1727. Der var på tale at omgive byen med et plankeværk, men det blev aldrig til noget. Der var dog gærder om haverne. Aalborg lagde pres på sit opland for at kontrollere handelen i Limfjordsområdet. Af disse oplandsbyer var især Nibe et problem. Den voksede hurtigt på grund af silden, men den var stadig ikke en købstad. Aalborg styrede stedet, og Nibes borgere betalte både konsumtion og personafgift. I en lang periode var alle vicestiftsamtmænd i Nibe fra Aalborg og derfor vanskelige at få til at tage striden op med Aalborg. Ny vicestiftsamtmand i Nibe, Thomas Bartholin fra Viborg, gav 1699 Nibe lov til frit at handle med fisk og fiskeprodukter. Men Aalborg sad stadig tungt på byen, idet aalborgensiske købmænd ejede store dele af Nibe.
   
Billeder -
   
Kilder T.B. Færgeman: Nibe Købstad 1727-1927. Ålborg 1927

Se også: