Nykøbing Falsters byporte under enevælden

Byporte Port
   
Noter Der havde 1628 været planer om at befæste Nykøbing, men de blev opgivet for at koncentrere indsatsen nom Nakskov. Hen mod slutningen af Torstenssonsfejden indså man, at det var nødvendigt at befæste Nykøbing. I januar 1645 kaldets den kongelige ingeniør Hans Jacobsen Schiørt til slottet i Nykøbing, hvor tronfølgeren opholdt sig. Efter en måned var han i gang med at anlægge skanser og grave omkring byen. Anlægget strakte sig fra byens sydligste hjørne i en svag bue op over næsset til søen. Der var anlagt mindst to bastioner i en vold og en port derimellem, beskyttet af en ravelin. Disse fæstningsværker forfaldt allerede i 1700-tallet, men øgede byens størrelse betydeligt.
   
Billeder -
   
Kilder Vilhelm Lorenzen: Christian d. 4.'s Byanlæg. København 1937

Se også: