Nykøbing Mors' byporte under enevælden

Byporte Nørrebom
Vesterbom
Nygades Bom
   
Noter -
   
Billeder -
   
Kilder Chr. Villads Christensen: Nykjøbing paa Mors 1299-1899. København 1902

Se også: