Ebeltofts byporte under enevælden

Byporte Nørreport
Kurveleddet/Østerport
Sønderport
Nederport/Strandport
   
Noter Ebeltofts byporte kendes kun i detaljer (se de enkelte porte).

Der var flere problemer med landprang omkring Ebeltoft. I 1589 klagede borgerne over, at en gruppe saltsydere havde slået sig ned på stranden uden for byen og drev handel dér til stor skade for byen. I 1625 ankrede et skib op ved Egsmark eller Handrup Strand. Skibet tilhørte den københavnske købmand Thord Pedersen, og han handlede i dagene derefter med bønderne i området, hvad der fik borgerne i Ebeltoft til at gå ned på stranden og tage skibet i besiddelse, indtil sagen kom for retten. Således var de meget strikse, når andre drev ulovlig handel, men der kendes adskillige eksempler på, at de selv handlede ulovligt med de bønder, der hørte til Grenaas opland.

   
Billeder -
   
Kilder Poul Rasmussen og Gustav Albeck: Ebeltoft Købstads Historie. Ebeltoft 1951

Se også: