Roskildes byporte under enevælden

Byporte Ringstedport
Budolfi Port
Røde Port
Skt. Olsgades Bom 
   
Noter Der var en byvold i Roskilde. Svend Grathe anlagde måske et voldanlæg her i 1150’ere, hvis man skal tro Saxo.
   
Billeder -
   
Kilder Behrmann: Roskilde Bys Historie. København 1832
Arthur Fang: Roskilde. Roskilde 1945, genudgivet af Historisk Samfund, 1971
Historisk Samfund, Roskilde Amt: Roskilde Bys Historie 1536-1850. Roskilde 1998

Se også: