Rødbys byporte under enevælden

Byporte Bomme
   
Noter Rødby var ikke indhegnet eller indgrøftet, men forsynet med bomme ved landevejene. Rødby fik visse privilegier i 1451 og 1506, men da alle i byen var kongens fæstere, var det ikke en selvstændig købstad før 1682.

Rødbys borgere ernærede sig mest af landbrug på kongens jord samt et ringe købstadsbrug. De betalte både kvægtiende og konsumtion.

Man ønskede ikke at indhegne byen, da det ville være besværligt og dyrt. Den eneste løsning var, at byen selv forpagtede konsumtionen (herved har de velsagtens lignet den på borgerne?). Borgerne skrev til regeringen, at en indhegning var umulig, idet indhegningsmateriale ikke var til at betale. Desuden var Rødby som by et vidt begreb, idet husene lå spredt. En indgrøftning ville kun være til stor skade for alle byens avlsbrugere, som derved ikke kunne komme ud på deres marker.

   
Billeder -
   
Kilder C.C. Haugner: Rødby Købstad og Fuglse Herred. Nakskov 1928

Se også: