Rønnes byporte under enevælden

Byporte Stettebondeleddet
Østre Byled
Nørre Byled
   
Noter Det lykkedes tilsyneladende at få lavet en vis vold omkring byen. Arbejdet hernmed påbegyndtes 1687, men fuldførtes aldrig. Der blev tegnet en linie om byen, og 1687 blev der lagt en rammeplan for de ubebyggede arealers inddeling, som til en vis grad blev overholdt de kommende år.
   
Billeder
Miniature af billedet Prospekt af Rønne 1767Prospekt af Rønne 1767
På prospektet kan der ikke ses nogen form for befæstning eller indhegning af Rønne, kun af de enkelte haver. Det kan underbygge arkitekt Robert Egevangs udsagn om, at der ikke var en gængs bystruktur i Rønne.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.

Miniature af billedet Prospekt i Resens Atlas 1677Prospekt i Resens Atlas 1677
På Resens prospekt ses der ingen indhegning eller bomme for byen, men derimod kun indhegning af de enkelte ejendomme.
Kilde: Robert Egevang og Johannes Thoms: Rønne, guide til byens historie, Nexø, 1995

Miniature af billedet Kort over Rønne 1767Kort over Rønne 1767
På dette kort over Rønne ses ingen porte eller bomme angivet, sådan som Egevang og Thoms hævder. Til gengæld findes en lokalitet, der kaldes "Torvet". Dette torv synes dog noget lille og ser ud til at være placeret i en gade. Måske kan det have været en slags uofficiel torveplads? I øvrigt ser Leegaards plads ud til at være oplagt som torveplads, som Elsøe Jensen omtaler.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.
   
Kilder Robert Egevang og Johannes Thoms: Rønne, guide til byens historie. Nexø 1995
Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middelalderlige byplaner. Odense 1994

Se også: