Svendborgs byporte under enevælden

Byporte Strandporten
Skattergadeporten
Gerritgades Port
Møllegades Port
Bagergades Port
   
Noter Der foreligger ikke noget fuldstændigt billede af byens porte.

Konstruktionen er omstridt. I Johannes Olsens værk står der, at alle portene var af egetræ og var gitterporte. Men det fremføres af Vilhelm Lorenzen i ”Vore Byer”, at Svendborgs porte var i bindingsværk og træ (bd. 3, side 192).

Byportene havde man i 1840’erne ladet forfalde, idet man regnede med konsumtionens ophør. 1850 bortsolgtes portene, undtagen Strandporten, som man anså for nyttig i forbindelse med havnen.

   
Billeder -
   
Kilder Ove Marcussen: Svendborg Købstads Historie. Svendborg 1960
Johannes Olsen: Svendborg Bys Historie. Svendborg 1919
Vilhelm Lorenzen: Vore Byer. København 1947

Se også: