Åbenrås byporte under enevælden

Byporte Sønderport
Nørreport
Bolbro Bom
Trigebro Bom
Kolstrup slagbom
   
Noter Byportene i Aabenraa angives at have været forsynet med bomme og broer.

Ved byportene stod pæle med lygter på, så rejsende kunne se dem. Det var den eneste form for gadebelysning i byen.

   
Billeder -
   
Kilder Red. Johan Hvidtfeldt og Peter Iversen: Åbenrå Bys Historie, II. Åbenrå 1967

Se også: