Frederikshavns byporte under enevælden

Byporte Søndre bom
Vestre bom
Nordre bom
   
Noter -
   
Billeder -
   
Kilder Bent Hansen: Frederikshavn i stilstand og fremgang 1818-1898. Frederikshavn 1968

Se også: