Grenås byporte under enevælden

Byporte Porte
   
Noter Kendskabet til byens porte er mangelfuldt. G. Begtrup skriver i sin ”Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark”, om Grenaa:

”Byens offentlige fem Porte ere alle gamle, meget forfaldne og smagløse, saa de virkeligen ere Byen til Vanziir.”

Der står desværre ikke noget om, hvordan portene præcist så ud, eller hvad de var lavet af.

   
Billeder -
   
Kilder G. Begtrup: Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i DK. København 1810, genoptrykt 1978

Se også: