• Søg Nulstil


210 søgeresultater fundet

Viborg 19. oktober 1049  Dipl. Dan. Sammenfatning, Dansk


Pave Leo 9. tilstår œrkebiskop Hugo af Besancon palliet efter at kirkemødet i Mainz med deltagelse af den tyske kejser Henrik 3. og en lang rœkke œrkebisper og bisper har taget stilling til striden mellem Hugo og œrkebiskop Bertaldus af Besancon, som Kong Rudolf 3. af Burgund uretmæssigt havde indsa...

Viborg 19. oktober 1049  DRB Sammenfatning, Dansk


Pave Leo 9. tilstår ærkebiskop Hugo af Besangon palliet, efter at kirkemødet i Mainz med deltagelse af den tyske kejser Henrik 3. og en lang række ærkebisper og bisper har taget stilling til striden mellem Hugo og ærkebiskop Bertaldus af Besangon, som kong Rudolf 3. af Burgund uretmæssigt havde inds...

Viborg ca. 1070  Adambrem Originaltekst, Latin


Isti vero, quos metropolitanus ad gentes ordinavit, plures sunt; quorum sedes et nomina didicimus ipso narrante. In Daniam itaque novem constituit, Ratolfum ad Sleswich civitatem, Oddonem ad civita­tem Ripam, Christianum ad civitatem Arhusin, Heribertum ad Wibergh civitatem. Magnum monachum et Albri...

Viborg før 1074  Dipl. Vib. Originaltekst, Dansk


Naffne paa kongee och adelen, som haffuer giffuet gods thil Wiborg dom kiercke for siællemesse, begraffuelser och andet, som der skulle holles messe och bøner for thil ihukommelse for welgierninger jmod same kiercke och clostre ibidem, wdskreffuen aff en gamell capittels bog:Kong Svend Estri...

Viborg før 1086  Vitae Sanct. Originaltekst, Latin


Sanctvs Canvtvs rex et martyr. Gesta swenomagni regis et filiorvm eivs et passio gloriosissimi Canvti regis et matyris.Epistola Ailnothi ad regem Dacie Nicolaum de passione gloriosissimi Canuti regis et martyris.XXIII. Locus igitur celeberrimus medio fere Iucie orbe consistit, qui se...

Viborg 1123 - 1145  Necrologium Lundense Originaltekst, Dansk


Necrologium Lundense. Memoriale Fratrum.20. august A xiii Kal. Obiit Geruasius diaconus. canonicuS sancte marie Wiberge. Elef. Magnus. Ysaac. laici. omnes. Jtem Thrudo scolaris de scolis beali Laurentij.20 oktober F xiii Kal. Anno domini. M. c. xxx. iii. Eschilus wibergensis episcopu...

Viborg 1134 - 1146  Dipl. Dan. Sammenfatning, Dansk; Originaltekst, Latin


Villo i klostret i Viborg og hans brødre til brødrene ved St. Laurentius (i Lund). Biskop (Svend af Viborg) har meddelt, hvad Laurentiibrødrene ønsker.Villo og Hans brødre er kun fä. De lover at holde syv officier i fællesskab for brødrene i Lund, hver præst at celebrere tre messer, hver dia...

Viborg 1134 - 1146  DRB Sammenfatning, Dansk; Originaltekst, Dansk


(Provst) Ville og brødrene i Viborg lover officier, messer og psalter for brødrene i St. Laurentii kirke og udbeder sig det samme af dem.

Viborg 1134 - 1167  LibDatLund Originaltekst, Latin


3 August XII.2 Obiit Petrus, sacerdos et canonicus sanctæ Marias Wibergis.20. August XII.2 Obierunt Elyfh, Magnus, Ysaac, Grvasius, kanonicus et diaconus sanctæ Mariæ Wibergensis.31. august XII.2 Obiit Josephus, sacerdos et canonicus sancte Marie Wibe...

Viborg ca. 1150  Saxo Originaltekst, Latin


Liber decimus quartus.V, 1 ... Ipse quoque Wibergam adhuc munimenti expertem, quo tutiori sibi receptaculo foret, terreis mænibus clausit magnisque eam stipendiis instruxit....V, 5. At Sueno, ubi de eius adventu cognovit, virium diffidentia apud Wiber­gam, recentibus a se munimenti...
  Side 1 af 21  >  >>