Billedmateriale

Gårde

Mads Lerches gård, Nyborg, opført 1601.
Hugo Matthiesen og Christian Elling: Gamle Købmandsgaarde, 1901/1951.
Kanneworffs gård, Fåborg.
Kanneworff’s gård. Fåborg, 1982. S. 108-109.
Voigts pakhus, opført 1806.
Kanneworff’s gård. Fåborg, 1982. S. 46, 81.
Købmand S.M. Holsts gård, Århus, opført o. 1730
Den Gamle By. Foto: Lisbeth Skjernov.

Huse

Fichs gård, Svendborghuset, opført 1761.
Den Gamle By. Foto: Lisbeth Skjernov., samt Bue Beck: ”Fichs gård. Svendborghuset i Den gamle by”, Den Gamle By’s årbog 1995. Rekonstruktionstegninger, s. 56-57.
Hus fra Århus, opført o. 1750.
Den Gamle By. Foto: Lisbeth Skjernov.
Hus fra Århus, opført o. 1830.
Den Gamle By. Foto: Lisbeth Skjernov.
Hus fra Århus, opført o. 1725-1750.
Den Gamle By. Foto: Lisbeth Skjernov.
Hus fra Aalborg, opført o. 1650.
Den Gamle By. Foto: Lisbeth Skjernov.
Hus fra Hjørring, opført o. 1830.
Mogens Svenning og Peter Carstens red.: ”Ideer om gammel Hjørring”, 1974
Boghandler Rottbøll Sadolins hus i Aalborg.
Gouache af Rasmus Henrik Kruse, Ålborg Historiske Museum.
Vinhandler, Overgade 12, Odense.
Jørgen Thomsen: ”Stadens stolte sønner. Odense kongelig privilegerede borgerlige skyttelav gennem 300 år”, Odense, 2004, s. 75. Tegning af Emil Andersen, ca. 1837.
Gæstgiveri, Storegade 37, Stege
Fredningsstyrelsen og Møns Kommune: ”Stege inden for volden”, Møn 1981. S. 174.
Løveapoteket i Århus
www.lundskov.net/FOTOS/ Gamle-Aarhus/bygninger.htm

Småhuse

Eilschous boliger, Odense, opført 1767.
Den Gamle By. Foto: Lisbeth Skjernov.
Lille Rosengården, Randers, opført 1741.
Den Gamle By. Foto: Lisbeth Skjernov.
Lejebod fra København, opført efter 1600.
Hans Henrik Engqvist: ”Bebyggelsesmønstre og bygningstyper i danske byer i årene mellem 1480 og 1630”, Den Gamle By’s Årbog 1988-1989: s. 25-72.
Lejebod fra Køge, opført 1527.
Hans Henrik Engqvist: ”Bebyggelsesmønstre og bygningstyper i danske byer i årene mellem 1480 og 1630”, Den Gamle By’s Årbog 1988-1989: s. 25-72.

Specielle bygninger

Tidl. Viborg Rådhus, nu Skovgårdmuseet, opført 1726.
Foto: Iben Overgaard, Skovgårdmuseet.
Helsingør Theater, opført 1817.
Den Gamle By. Foto: Lisbeth Skjernov.
Toldboden fra Århus, opført 1725-1750
Den Gamle By. Foto: Lisbeth Skjernov.
Mansardhuset, pakhus fra Aalborg, opført 1600-1650
Den Gamle By. Foto: Lisbeth Skjernov.
Skole fra Kerteminde, opført 1741.
Den Gamle By. Foto: Lisbeth Skjernov.
Sprøjtehus fra Århus, opført 1818.
Den Gamle By. Foto: Anders Kring Nilsson.
Accisebod (bomhus) fra Kalundborg.
http://gamlekort.dk/postkort.asp?kat=Bomhuset
Helms Apothek, Horsens, opført 1736. Billede fra receptkuvert.
Ole Schiøring: ”Kend din By. Huse og mennesker i Horsens”, Horsens, 2001. S. 7.
Hovedvagtbygning fra Aalborg.
Gert Poulsen og Per Bo Christensen: ”Aalborg fra politisk skandale mod økonomisk katastrofe fra 1680-1814”, Aalborgs Historie bd 3, Aalborg, 1990. S. 291.
Renoveringstegning til postgård i Nyborg, tegning af A.P. Bruun, 1796.
Anders Monrad Møller: ”P&Ts historie 1711-1850. Postrytter, dagvogn og fodpost”, Kbh., 1992. S.74-75, 239.
Fuglevad vindmølle, opført 1832.
Peter Michelsen: ”Frilandsmuseet ved Sorgenfri”, Kbh., 1973. S. 97.
Gård, Hjerl Hede, her brugt som møllegård.
Foto: Hjerl Hede
Strandporten, Assens, opført 1535.
Opmålingstegning fra 1861, Lauritz Maaløe: ”Assens gennem 700 Aar”, Odense, 1936. S. 29.
Hedehus, Hjerl Hede, her brugt som natmandshus.
Foto: Hjerl Hede
Køge Kirke, model 1:10.
Foto: Kjøge Miniby.

Staffage

Rejsevogn
Anders Monrad Møller: ”P&Ts historie 1711-1850. Postrytter, dagvogn og fodpost”, Kbh., 1992.S. 253.
Led os ikke i fristelse. Prostitueret med kunde (C.W. Eckersberg)
Jens Engberg: ”Dansk Guldalder eller oprøret i tugt-, rasp- og forbedringshuset”, 1973. S. 135
Skib, Nykøbing 1937, samt flere detaljer.
Johs. E. Tang Kristensen: ”Rasmus Henrik Kruse. Naturmaler og antikvar”, Kbh., 1979. S. 25, 43, 78, 62, 107-108.
Tjenestepiger, tegning af I.C. Bruun 1833
Viggo Petersen: ”Gadeliv i Ålborg i åløbenes tid”, Aalborg-bogen 1997. s. 52-53.
Kvinde, boghandler Rottbøll Sadolins hus i Aalborg.
Gouache af Rasmus Henrik Kruse, Ålborg Historiske Museum.
Udhængsskilte: Glarmester, skrædder, svendeherberg m.fl.
Thomas Bloch Ravn: ”Den gamle by. Et vindue til historien.”, 2002. S. 90.
Personer, Torvet i Ribe. Maleri af Peder Ussing 1832.
”De næsten ukendte. Skilderier fra 1800-årene.” Særudgave af årbogen Arv og Eje, 1971. S. 38-39, 43-45.
Sønderport, Prospekt af Randers. Jes Jessen o. 1800.
Kulturhistorisk Museum Randers
Vandpumper, Køge Torv. Akvarel af C. Nielsen, 1861.
Køge Museum
Vandpunpe, Nakskov Torv 1825, Tegning af ukendt kunstner.
Nakskov Lokalhistoriske Arkiv
Markedsbilleder fra Thisted, 1830, Martinus Rørbye.
Den kgl. Kobberstikssamling
Borgervæbning
DCB
Svingelport, Helsingør. Tegning 1720.
Lars Bjørn Madsen: ”Svingelport”, Gylling, 1993. Efter L. Pedersen: ”Gennem Helsingør”.