Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Indberetninger fra Halsted Kloster amt

Amtmandens indberetning