De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Grenaa ? Efter 1801

Grenaa

2. afdeling

Oprettelsesår

1802

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 talte 2. afdeling på dette tidspunkt 2 overofficerer, 4-5 underofficerer og 20 borgere, i alt 26 mand. Om mundering, se 1. afdeling.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Købmand Thomas Broch [1802-09]
Løjtnant Jens Møller [1802-08]
Underofficer Otte Bech [1807]
Underofficer Rasmus Kruse [1807-09]
Underofficer Niels Matthiesen [1807-09]
Underofficer Peder Krag [1807-08]
Underofficer Frans Rasmus Lærdt (?) [1807]
Løjtnant Frans Ramshart [1802-09]
Underofficer Skrædder Oluf (Olle) Bech [1802, 1809]
Underofficer Peder Hög [1808]
Underofficer Farver Thomsen [1802]
Underofficer Snedker Dankevitz [1802]
Underofficer Skomager Peter Juul (?) [1802]

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 223-224

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Grenaa Bys historie, bd. A og C

Svenstrup, Carl, 1838-1857, p. bd. A: 181-184, bd. C: 785-786