De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Grenaa

Grenaa

Borgerofficer i Grenaa Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 223-224

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Grenaa Bys historie, bd. A og C

Svenstrup, Carl, 1838-1857, s. bd. A: 181-184, bd. C: 785-786