De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Hobro ? Efter 1801

Hobro

1. afdeling

Oprettelsesår

1801 (før 1791)

Nedlæggelsesår

1809

Organisation

En fane fra 1791 findes bevaret, men det er ikke klart, om 1. afdelingen i 1801 byggede på denne ældre borgervæbning. I februar 1803 var der 1 overofficer, 2 underofficerer og 20 borgere. I december 1803 havde afdelingen i alt 28 mand, heraf havde kun borgerkaptajnen og underofficererne uniformer. Det oplyses ved samme tid i skrivelse til stiftamtmanden, at 15 borgere havde deres eget gevær, 8 havde ikke nogen geværer, men ville skaffe dem, "når [=hvis] våbenøvelsen forlænges". 12 havde sidegeværer [sabler] og 23 patrontasker. Ved kongelig forordning af 18. november 1809 ophævedes hele borgervæbningen.

Billeder

1803

Borgerofficer i Hobro Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Hobro Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 201-202

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902,

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,