De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Hobro

Hobro

Borgerofficer i Hobro Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 201-202

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 200, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837