De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Hobro ? Efter 1801

Hobro

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1809

Organisation

Ifølge optegnelser fra begyndelsen af 1803 talte 2. afdeling på dette tidspunkt 1 overofficer, 1 underofficer og 32 borgere. De menige havde ingen uniformer, men anvendte deres eget tøj "af adskillige kulører og slags". I december 1803 var der imidlertid ingen officerer længere efter overofficererens afgang; den ene underofficer var rejst til Randers, og den anden havde taget borgerskab og var dermed indgået i 1. afdeling. Ingen var villige til at overtage posterne. Ved kongelig forordning af 18. november 1809 ophævedes hele borgervæbningen.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Brendstrup 1801-1803

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 201-202

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902,

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,