De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Holstebro ? Efter 1801

Holstebro

1. afdeling

Oprettelsesår

1802

Nedlæggelsesår

1842

Organisation

I 1804 talte afdelingen 1 kaptajn, 2 løjtnanter, 6 underofficerer, 1 tambur og 1 piber samt 56 borgere, der alle var i uniform og havde 50 stk. glatte geværer og 16 sabler. Der kom først for alvor styr på byens borgervæbning efter 1817, hvor postmester J.C. Bay blev kaptajn. Borgervæbningen blev ophævet i 1842 og omdannet til et brand- og politikorps.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Postmester J.C. Bay 1817-
Kaptajn Slagter J.F. Frølich 1802-
Kaptajn Mads Højland -1817

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 261-262

Holstebros historie gennem tiderne 1274-1939

Aldal, J., 1939, p. 589-591

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902,

Holstebro, en historisk, topografisk og statistisk købstadsbeskrivelse : 1871. Genudg

Frølund, L. Ch. T., 1963, p. 106

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Minder om Holstebro

Lind, M og J. Aldal, 1917, p. 91-94

Bro og By

Linvald Ramskou, T. S. og J. Johansen, 1974, p. 77-78

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,