De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Holstebro

Holstebro

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 261-262

Holstebros historie gennem tiderne 1274-1939

Aldal, J., 1939, s. 589-591

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902

Holstebro, en historisk, topografisk og statistisk købstadsbeskrivelse : 1871. Genudg

Frølund, L. Ch. T., 1963, s. 106

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Minder om Holstebro

Lind, M og J. Aldal, 1917, s. 91-94, Hardsyssel årbog

Bro og By

Linvald Ramskou, T. S. og J. Johansen, 1974, s. 77-78

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837