De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Vejle ? Efter 1801

Vejle

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

I 1803 udgjordes afdelingen ifølge "Danmark og Norges Borgervæbning" af 3 overofficerer, 5 underofficerer, 2 tamburer og 85 borgere, i alt 96 mand. En anden indberetning, fra december 1803, opregner antallet til 69 mand, formodentlig svarende til de menige. Det angives, at ingen var i uniform eller havde sabler, men også dette gælder sikkert kun for de menige. Der var 69 geværer.

Billeder

1803

Borgerofficer i Vejle Borgervæbnings 2. afdeling
Borgerofficer i Vejle Borgervæbnings 2. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 249-250

Friderichs Weyle Røde Korh

Alsted, Jakob, p. 82-93

Vejle Borgervæbning gennem tre aarhundrede

Anonym, 1937,

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Borgermusikken i Vejle 1828-1855

Rasmussen, C., 1944, p. 5-6

Vejle Bys Historie : 1327 - 16. august - 1927

red. af C. V. Petersen, udg. af Vejle Kommune, 1927, p. 25