De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Vejle

Vejle

Borgerofficer i Vejle Borgervæbnings 1. afdeling
Vejle Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Vejle Borgervæbnings 2. afdeling
Borgerofficer i Vejle Borgervæbnings Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 249-250

Friderichs Weyle Røde Korh

Alsted, Jakob, s. 82-93, Vejle Amts årbog

Vejle Borgervæbning gennem tre aarhundrede

Anonym, 1937, Danske Soldater

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 200, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Borgermusikken i Vejle 1828-1855

Rasmussen, C., 1944, s. 5-6, Jul i Vejle

Vejle Bys Historie : 1327 - 16. august - 1927

red. af C. V. Petersen, udg. af Vejle Kommune, 1927, s. 25