De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Varde ? Efter 1801

Varde

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

Optegnelser fra 1803 viser, at 2. afdeling på dette tidspunkt talte 1 overofficer, 3 underofficerer og 24-26 borgere. Afdelingen fik i 1801 tilsendt 60 geværer fra Tøjhuset, men mange af disse var beskadigede. Ingen menige havde sabler. Afdelingen ophævedes formodentlig i 1822.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 253-254

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201

Varde Bys Historie

Lindberg, Carl Nielsen, 1942, p. 46-50

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,