De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Varde

Varde

Borgerofficer i Varde Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Varde Borgervæbnings 1. afdeling
Varde Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 253-254

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Varde Bys Historie

Lindberg, Carl Nielsen, 1942, s. 46-50

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914