De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Holstebro ? Efter 1801

Holstebro

2. afdeling

Oprettelsesår

1802

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

I 1804 havde afdelingen 60 mand, der dog ikke var i uniform, om end de havde 20 geværer. Efter ophævelsen i 1822 overgik mandskabet til brandkorpset.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 261-262

Holstebros historie gennem tiderne 1274-1939

Aldal, J., 1939, p. 589-591

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902,

Holstebro, en historisk, topografisk og statistisk købstadsbeskrivelse : 1871. Genudg

Frølund, L. Ch. T., 1963, p. 106

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Minder om Holstebro

Lind, M og J. Aldal, 1917, p. 91-94

Bro og By

Linvald Ramskou, T. S. og J. Johansen, 1974, p. 77-78

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,