De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Præstø ? Efter 1801

Præstø

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1853?

Organisation

Optegnelser fra 1803 viser, at 1. afdeling på dette tidspunkt talte 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 fændrik, 5 underofficerer, 1 tambur og 32 borgere, i alt 42 mand. Ifølge kgl. resolution af 1857 har byen på dette tidspunkt ingen borgervæbning.

Billeder

1803

Borgerofficer i Præstø Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Præstø Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 55-56

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Præstø Købstads og Klosters Historie

Nielsen, N.V., 1899, p. 60, 423-424