De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Præstø

Præstø

Borgerofficer i Præstø Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 55-56

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Præstø Købstads og Klosters Historie

Nielsen, N.V., 1899, s. 60, 423-424