De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Hillerød ? Efter 1801

Hillerød

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1814, senest

Organisation

Angives i 1803 som oprettet i 1801. Ifølge optegnelser til Danske Kancelli fra 1803 talte 1. afdeling på dette tidspunkt 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 fændrik, 1 eksercermester, 7 sergenter, 5 underofficerere, 1 tambur og 70 borgere. Ialt 88 mand. Den samlede borgervæbning udgjorde 112 mand. Ifølge optegnelser fra 1814 var der på dette tidspunkt ikke længere organiseret en borgervæbning i byen.

Billeder

1803

Borgerkaptajn i Hillerød Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerkaptajn i Hillerød Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Hillerød Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Hillerød Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199