De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Hillerød

Hillerød

Borgerkaptajn i Hillerød Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Hillerød Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236