De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Hillerød ? Efter 1801

Hillerød

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1814, før

Organisation

Angives i 1803 som oprettet i 1801. Optegnelser fra 1803 viser, at 2. afdeling på dette tidspunkt var under kommando af offcererne ved 1. afdeling. 2. afdeling talte 24 mand.

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199