De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Præstø ? Efter 1801

Præstø

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

Optegnelser fra 1803 viser,at 2. afdeling på dette tidspunkt kommanderedes af officererne fra 1. afdeling og talte 23 mand. Det må formodes, at afdeling ophævedes i 1822.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 55-56

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Præstø Købstads og Klosters Historie

Nielsen, N.V., 1899, p. 60, 423-424