De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Roskilde ? Efter 1801

Roskilde

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1853

Organisation

Ifølge optegnelser talte 1. afdeling i 1803 1 kaptajn, 2 løjtnanter, 1 fændrik, 1 sergent, 4 underofficerer, 1 tambur, 2 pibere og 66 borgere. I alt 79 mand.
Borgervæbning ophævedes i 1853 og afløstes af et brand- og politikorps.

Billeder

1803

Borgerkaptajn i Roskilde Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerkaptajn i Roskilde Borgervæbnings 1. afdeling

1842

Roskilde Borgervæbnings 1. afdeling
Roskilde Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 27-28

Borgerkorpset i Roskilde

Fang, Arthur, 1926, p. 27-30

Roskilde bys historie II

Frandsen, Karl-Erik og Claus Bjørn, 1998, p. 36, 152, 177, 179, 242, 252

Roskilde bys historie II

Frandsen, Karl-Erik og Claus Bjørn, 1998, p. 36-37, 152

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Roskilde bys historie III

Karlsson, Per, Jørgen Vogelius og Eva Tønnesen, 1998, p. 181