De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Roskilde

Roskilde

Borgerkaptajn i Roskilde Borgervæbnings 1. afdeling
Roskilde Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 27-28

Borgerkorpset i Roskilde

Fang, Arthur, 1926, s. 27-30, Jul i Roskilde

Roskilde bys historie II

Frandsen, Karl-Erik og Claus Bjørn, 1998, s. 36, 152, 177, 179, 242, 252

Roskilde bys historie II

Frandsen, Karl-Erik og Claus Bjørn, 1998, s. 36-37, 152

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Roskilde bys historie III

Karlsson, Per, Jørgen Vogelius og Eva Tønnesen, 1998, s. 181