De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Roskilde ? Efter 1801

Roskilde

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

[1822]

Organisation

Optegnelser fra 1803 angiver 2. afdeling til 1 løjtnant, 1 fændrik, 4 underofficerer og 40 borgere. I alt 46 mand. Det må formodes, at afdelingen ophævedes i 1822.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 27-28

Borgerkorpset i Roskilde

Fang, Arthur, 1926, p. 27-30

Roskilde bys historie II

Frandsen, Karl-Erik og Claus Bjørn, 1998, p. 36, 152, 177, 179, 242, 252

Roskilde bys historie II

Frandsen, Karl-Erik og Claus Bjørn, 1998, p. 36-37, 152

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Roskilde bys historie III

Karlsson, Per, Jørgen Vogelius og Eva Tønnesen, 1998, p. 181