De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kolding ? Efter 1801

Kolding

1. afdeling

Oprettelsesår

1801 (ældre)

Nedlæggelsesår

1853

Organisation

1. afdeling bestod primært af den gamle borgervæbning. Denne afdeling talte i 1803 1 kommandør, 1 adjudant, 4 officerer, 4 underofficerer, 1 tambur og 50 menige. I alt 59 mand, der alle var munderede og havde geværer med bajonetter og ladestok. Borgervæbningen ophævedes ved kgl. resolution af 26. oktober 1853, men var i realiteten blevet ophævet under Treårskrigen. Fanen med Koldings byvåben var anskaffet i 1766.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Premiereløjtnant Forligelseskommissær Peder Segeberg [1803]
Sekondløjnant Privilegeret bager Iver Hansen [1803]
Fændrik Sadelmagermester Mads Lund [1803]
Premierløjtnant Nicolai Peter Toft [1834]
Sekondløjnant Hans From Høegh [1834]
Sekondløjnant Niels Torup Nielsen [1834]
Sekondløjnant, adjudant Michael Andreas Wissing [1837]
Sekondløjnant Fritz Wissing [1841]
Stadskaptajn Købmand Christian Jessen [1803]

Billeder

1803

Borgerkommandant i Kolding Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerkommandant i Kolding Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Kolding Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Kolding Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Kolding Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Kolding Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 241-242

Det gamle og nyere Kolding : P. Eliassens Koldingbog, anden del

Eliassen, P., 1975, p. 395-399

Kolding fra middelalder til nutid: en historisk beskrivelse

Eliassen, P., 1910, p. 395-397

Efterretninger om Kjøbstaden Kolding

Fyhn, Jens Jørgen, 1848, p. 244-246

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 155