De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kolding

Kolding

Borgerkommandant i Kolding Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Kolding Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Kolding Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Kolding Borgervæbnings 2. afdeling
Borgerofficer i Kolding Borgervæbnings Jægerkorps
Menig i Kolding Borgervæbnings Jægerkorps
Borgerofficer i Kolding Borgervæbnings Ridende Corps
Kolding Borgervæbnings Ridende Corps
Kolding Borgervæbning: Ridende Corps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 241-242

Det gamle og nyere Kolding : P. Eliassens Koldingbog, anden del

Eliassen, P., 1975, s. 395-399

Kolding fra middelalder til nutid: en historisk beskrivelse

Eliassen, P., 1910, s. 395-397

Efterretninger om Kjøbstaden Kolding

Fyhn, Jens Jørgen, 1848, s. 244-246

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 155