De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Allinge ? Efter 1801

Allinge

Allinge og Sandvig Kompagni (7. kompagni)

Oprettelsesår

1631, o.

Nedlæggelsesår

1868

Organisation

Dette kompagni var et af de bornholmske Borgerkompagnier.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn og chef Hr. Jacob Jørgen Grønbek [1814]-1821
Løjtnant Hr. Mogens Jensen Hammer [1814]-1823
Løjtnant Hr. Mogens Friderichsen [1814]-1829
Løjtnant á la suite Hr. Thor Berg [1814]-1823
Løjtnant Hr. Niels Nielsen Holm 1823-1833
Løjtnant á la suite Hr. Hans Jørgen 1829-1834
Løjtnant Hr. Lars Andersen Wass 1829-1838
Løjtnant Hr. Hans Jørgen 1834-1838
Løjtnant á la suite Hr. Jens Mogensen 1834-1838
Kaptajn og chef Hr. Hans Jørgen Kaas 1838-[1842]
Løjtnant Hr. Jens Mogensen 1838-[1842]
Løjtnant Hr. Nicolai Jespersen Grønbek 1838-[1842]

Billeder

1842

Bornholms Borgervæbnings Allinge og Sandvig Kompagni (7. kompagni)
Bornholms Borgervæbnings Allinge og Sandvig Kompagni (7. kompagni)

Litteratur

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Beskrivelse over Bornholm

Skovgaard, P.N., 1975,