De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Allinge

Allinge

Bornholms Borgervæbnings Allinge og Sandvig Kompagni (7. kompagni)

Litteratur

Bornholsmke Samlinger

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Beskrivelse over Bornholm

Skovgaard, P.N., 1975