De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Hasle ? Efter 1801

Hasle

Hasle Kompagni (5. kompagni)

Oprettelsesår

1631, o.

Nedlæggelsesår

1868

Organisation

Dette kompagni var et af Bornholms Borgerkompagnier.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn og chef Hr. Jacob Pedersen Munk [1814]-
Løjtnant Hr. Magnus Poskolan [1814]-1828
Løjtnant Hr. Hans Larsen West 1816-1829
Løjtnant á la suite Hr. Thomas Koefoed 1822-1824
Løjtnant Hr. Thomas Koefoed 1824-
Løjtnant á la suite Hr. Johan Chr. Gottlieb Henrichsen 1824-1829
Kaptajn og chef Hr. Hans Larsen West 1829-[1842]
Løjtnant Hr. Johan Chr. Gottlieb Henrichsen 1829-1838
Løjtnant Hr. Claus Olsen 1838-[1842]
Løjtnant á la suite Hr. Jens Siegfried Riis 1842-[1842]

Billeder

1842

Bornholms Borgervæbnings Hasle Kompagni (5. kompagni)
Bornholms Borgervæbnings Hasle Kompagni (5. kompagni)

Litteratur

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,