De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Hasle

Hasle

Bornholms Borgervæbnings Hasle Kompagni (5. kompagni)

Litteratur

Tidskrift for Krigsvæsen

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842